สุวิชาโน ภวํโหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ  


    โลโก้โรงเรียน
    ดาวโหลดแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ที่นี่!!!
    โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษา<---
    โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษา <---
    ฟอร์นไทยสารบัญ
    ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชั้น ป. 1-ป.3
    ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ชั้น ป. 4- ป.6
    ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ชั้น ม.1 -ม.3


 
 


คู่มือการจัดการเรียนรู้ ที่บ้าน ของนักเรียน


พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมรา
ชินี


รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน
ในวิกฤตไวรัส โควิด 19


กำหนดวันรับเครื่องแบบนักเรียน 2563


รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 2563


รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษา 2563


รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 2563


แจ้งท่านผู้ปกครองทุกท่าน รับนมกลับไปดื่มที่บ้านครับ


รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563


ประกาศ กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้สมัคร


ประกาศ การยืนยันการสมัครเรียนต่อชั้น ม.1


แบบสำรวจความพร้อมของผู้ปกครองนักเรียน
ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์


รับสมัครนักเรียนทางออนไลน์ ปีการศึกษา 2563


พิธีมอบเกียรติบัตร บัณฑิตน้อย และปัจฉิมนิเทศ
วันที่ 5 มีนาคม 2563


ประกาศจากโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม


กิจกรรมเงินทองของมีค่า
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563


นิทรรศการวิชาการ เขตสายไหม
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563


การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563


กิจกรรมวันมาฆบูชา
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563


กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563


พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของยุวกาชาด
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563


อบรมการทำน้ำหมักชีวภาพ


สอบโอเน็ต ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562


การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ
ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
วันที่ 31 มกราคม 2563


ขอแสดงความยินดี ผ่านเข้ารอบคัดเลือกนักเรียน
โครงการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ


สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันฝุ่น PM 2.5
และไวรัสโคโรนา กันเถอะครับ


วันสถาปนา ยุวกาชาดไทย 2563


ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563


อบรมการทำ CPR
วันที่ 14 มกราคม 2563


วันเด็กแห่งชาติ 2563


กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562


อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อดิจิตอล
7 มกราคม 2563